PAKALPOJUMI - Skrundas TV

MEKLĒT
Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne

* Video filmēšana un montāža.
* Video klipu filmēšana un montāža.
* Komercsižetu veidošana un pārraidīšana.
* Tematisku un komerctiešraižu nodrošināšana.
* Prezentācijas filmu izgatavošana.
* Tematisku raidījumu veidošana un pārraidīšana.
* Sludinājumu un video klipu pārraidīšana.
* Sižetu un autorraidījumu pārkopēšana DVD.
* Dažādu video formātu digitalizācija.
* Video operatora pakalpojumi.
 
 
 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē